เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา : ข่าวสด ออนไลน์
เกี่ยวกับเรา : pkaysne.com เป็นสื่อที่มีทีมงานเดียวกับ หนังสือพิมพ์ข่าวสด ซึ่งก่อตั้งวันที่ 9 เมษายน 2560 นำเสนอข่าวในสโลแกน “ครบทุกรส สดทุกเรื่อง”

ในฐานะหนังสือพิมพ์ระดับชาติที่วางขายทั่วประเทศ ข่าวสดมีเนื้อหาครอบคลุมข่าวด้านต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ อาชญากรรม สิ่งแวดล้อม พระและศาสนา การศึกษา ต่างประเทศ บันเทิง กีฬา ข่าวด้านสตรี เยาวชน การท่องเที่ยว วิทยาการ ฯลฯ มีกลุ่มเป้าหมายที่กว้างและหลากหลาย ทั้งในด้านอายุ และความสนใจส่วนบุคคล

Close