ตัวเดียวให้ 6 ออก 261 มาแล้วงวดวันที่ 16 สค 64 สูตรเด่นตัวเดียว

ตัวเดียวให้ 6 ออก 261 มาแล้วงวดวันที่ 16 สค 64 สูตรเด่นตัวเดียว

สูตรนี้คำนวณให้เลขเด่นตัวเดียว คำนวณได้เลข 6 เข้า 261 มาแล้วงวดวันที่ 16 สค 64.

ตัวเดียวให้ 6 ออก 261 มาแล้วงวดวันที่ 16 สค 64 สูตรเด่นตัวเดียว

VDO

Shared This